Zajedno u budućnost kroz međuetničko pomirenje među mladima

by apr 13, 20200 comments

Zajedno u budućnost kroz međuetničko pomirenje među mladima

by | apr 13, 2020

Donator: Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini

Glavni aplikant:
LIR Civilno društvo (LIR CD) 
Kralja Petra II 9, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon/fax: +387 65 538 216, 051 926 260
Kontakt osoba: Biljana Zgonjanin, lircd@blic.net
Period implementacije:oktobar 2019.- maj 2020.
Projektni iznos:20,627 USD

Geografsko područje: Prijedor, Novi Grad, Cazin i Drvar u Bosni i Hercegovini

Opis projekta:Projekat će razviti inovativan i kreativan pristup promociji međuetničke interakcije, rješavati pitanja koja učenike dijele po etničkim linijama/razdvojene škole, razvijati toleranciju i pomirenje između vjerskih i geografski različitih zajednica regije Prijedor (Prijedor, Novi Grad), Kanton 1 (Cazin) i Kanton 10 (Drvar).

Opšti cilj: Opšti cilj projekta je promocija međuetničke saradnje i razmjene među lokalnim zajednicama kroz uvođenje mehanizama mirnog rješavanja sukoba, dijaloga i nenasilnog djelovanja u lokalnim zajednicama koje su obuhvaćene projektnom intervencijom.

Posebni ciljeviSpecifični cilj projekta je promocija različitosti i razumijevanje načela i mehanizama demokratskog društva među marginalizovanim grupama i učenicima u razdvojenim školama kroz provođenje obrazovnih programa za povećanje tolerancije i integracije različitih društvenih grupacija (etničkih, vjerskih, kulturnih, socio-ekonomskih) i za prepoznavanje stereotipa i predrasuda. Oba cilja će povećati toleranciju i saradnju između etnički i geografski različitih zajednica.

Ciljne grupe: Projekat će direktno podržati najmanje 45 osoba iz marginalizovanih grupa iz različitih etničkih zajednica: mladi, raseljena lica, osobe sa invaliditetom, socijalno i ekonomski ugrožene osobe, Romi i drugi, otprilike 15 ljudi iz ciljane opštine i 30 učenika u dvije škole pod jednim krovom u Drvaru. Pored toga, krajnji korisnici koji će dugoročno imati koristi od projektnih aktivnosti su porodice ciljanih grupa, učenici i nastavnici škola u ciljanim opštinama.

Projektne aktivnosti: 

  1. Odabir korisnika i škola i dobijanje odobrenja od škola za provođenje predloženih aktivnosti,
  2. Organizovanje obuke za marginalizovane grupe putem Živih biblioteka i Forum teatra. Obuka će se obuhvatiti tri modula koja su zasnovana na tehnikama treninga Živih biblioteka i Forum tetra:
  3. Vještine rješavanja konflikata asertivnom (neagresivnom) metodom i razvojem zajedništva – Žive biblioteka, Forum teatar, Asertivna komunikacija u razdvojenim školama/dvije škole pod jednim krovom u Drvaru, kanton 10.
  4. Rješavanje problema vezanih za različitosti marginalizovanih grupa – Žive biblioteke i Forum teatar u prijedorskoj regiji i na cijelom ciljnom području.
  5. Multietnička distanca u svakodnevnom životu mladih i sprečavanje vršnjačkog nasilja na etničkoj osnovi – Živa biblioteka i Forum teatar na cijelom ciljnom području.
  • Praćenje boljeg razumijevanja i uvažavanja različitosti.

Projektni ishodi: Održaće se 8- dnevne obuke na 3 različita modula uz učešće 75 učenika u osnovnim i srednjim školama za vrijeme školske godine: Forum teatar će trajati 5 dana i obuhvatiće 19 tema, Žive biblioteke će trajati 3 dana i pokriće 6 tema. Da bi se izmjerio uspjeh programa, primijeniće se postprogramsko istraživanje koje će mjeriti koliko su se znanja, vještine i stavovi učesnika promijenili.

Projektni rezultati: Očekivani rezultati projekta su: 1) marginalizovane grupe i učenici u razdvojenim školama razumjeli su principe i mehanizme demokratskog društva kroz provođenje obrazovnih programa kojima se poštuje različitost i integracija različitih društvenih grupa (etničkih, vjerskih, kulturnih, društveno-ekonomskih); 2) Znanje, tolerancija i razumijevanje su se povećali među marginalizovanim grupama i učenicima u razdvojenim školama, a prepoznavanje stereotipa i predrasuda se povećalo u ciljanim lokalnim zajednicama.

Najnovije vijesti