Predstavnici LIR CD-a prisustvovali sastanku Ekonomskog vijeća u Varešu

by feb 16, 2024

Predstavnici LIR CD-a prisustvovali sastanku Ekonomskog vijeća u Varešu

by | feb 16, 2024

U okviru projekta „Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“, predstavnici LIR CD su u Varešu prisustvovali sastanku opštinskog Ekonomskog vijeća, čiji su članovi istaknuti privrednici i predstavnici lokalnih udruženja i malih obrta. Svrha sastanka je bila da se kroz diskusiju dođe do smjernica/preporuka kako bi se što više zainteresiranih prijavilo na javni poziv za zapošljavanje, samozapošljavanje i prekvalifikaciju.

Predstavnik opštine, Rusmir Berberović, koji je ujedno i ko-ordinator na projektu, je predstavio ciljeve istog, i izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je fokus projekta na privredi, obzirom da su do sada bili na kantonalnom i općinskom nivou objavljivani poticaji isključivo za poljoprivredu.

Članovi Vijeća su dobili priliku iskazati svoje stavove, uzimajući u obzir trenutnu situaciju na području općine Vareš.

Praksa je da veće firme nabavljaju usluge u većim centrima,  pretežno Zenici ili Sarajevu, jer iste nisu dostupne u njihovoj opštini (npr. usluge štampanja brošuara i letaka, usluge pranja veša za vlasnike lokalnih smještajnih objekata, itd.). Neke od firmi su spremne napraviti dugoročne ugovore sa takvim obrtima, ukoliko bi se isti pokrenuli u Varešu, a sve sa ciljem njihove održivosti i ulaganja u lokalni razvoj. Iz istog razloga je potrebno i da opština pokrene kampanju na temu promovisanja i podrške malim lokalnim obrtima.

Jedna od tema koje su se privrednici dotakli jeste rješavanje problema zakupa opštinskih poslovnih prostora koji se odnose na vlasničku strukturu istih, čime se otežava pokretanje malih biznisa. Projekat LIR CD potiče saradnju i otvara perspektive jake vareške dijaspore.

Također, svi članovi Vijeća su se složilli da je neophodno iskoristiti neosporan potencijal dijaspore, koja može svojim ulaganjima pomoći razvoju i održivosti lokalnih obrta.

Navedena diskusija je bila od velikog značaja, jer su privrednici imali priliku da se bliže upoznaju sa projektom i predstave svoja očekivanja. Dogovoreno je održavanje Info dana, prije isteka javnog poziva. Bila bi to prilika da se sva lica koja se prijave na javne pozive informišu o konkretnim aktivnostima, načinu apliciranja, potrebnoj dokumetaciji, i sl.

Nakon sastanka, predstavnik LIR CD-a, Rusmir Hanić, je dao intervju za lokalni radio Bobovac, i iskoristio priliku dodatno predstaviti projekat, naglašavajući njegov značaj za sve partnerske lokalne samouprave.

Naš tim nastavlja sa provođenjem projektnih aktivnosti, pa će se tako sljedeće sedmice u Varešu održati petodnevna obuka o komunikaciji sa ranjivim grupama.

Projekat „Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“ finansiran je od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj  – BMZ. Nosilac projekta je ASB SEE, implementacioni partner LIR CD, a implementira se u saradnji sa loklanim zajednicama Goražde, Trebinje, Zavidovići, Teslić, Travnik i Vareš.

 

 

 

 

Vijesti aktulenog projekta