Poziv za pružanje usluga organizacije i realizacije događaja vezano za provođenje obuka u šest gradova/opština/općina

by feb 27, 2024

Poziv za pružanje usluga organizacije i realizacije događaja vezano za provođenje obuka u šest gradova/opština/općina

by | feb 27, 2024

OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU USLUGA

Referentni broj: PDT BOS2304-007A

Pružanje usluga za organizaciju i realizaciju događaja vezano za provođenje obuka u šest projektnih lokacija”

Naziv projekta: “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini kroz javno/privatno/civilno partnerstvo”

LIR Civilno društvo u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za pružanje usluga organizacije i realizacije događaja vezano za provođenje obuka u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih Projektom (Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik, Vareš).

Pružanje gore navedene usluge obuhvata obezbjeđivanje adekvatnih lokacija sa pretećom opremom za održavanje obuka, obezbjeđivanje smještaja, keteringa kao i ostalih pratećih aktivnosti u cilju podrške proveđenju obuka (o upravljanju projektnim ciklusom).

Detaljnije informacije o traženim uslugama kao i kriterijumi za odabir ponuđača će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji koja će biti naknadno dostavljena zainteresovanim stranama.

Kompanije zainteresovane za prijavu treba da dostave referens listu i motivaciono pismo, elektronskim putem na email adresu: maja.katic@lircd.org  i  zoran.basic@lircd.org.

Rok za podnošenje prijave za gore navedene usluge je 04.03. 2024. godine do 16:00 sati.

Samo kompanijama koji dostave prijavu biće dostavljena tenderska dokumentacija i poziv da učestvuju u navedenom postupku nabavke.

 

 

 

Vijesti aktulenog projekta