Poziv za provođenje petodnevnih obuka o zelenoj ekonomiji u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih projektom

by mar 7, 2024

Poziv za provođenje petodnevnih obuka o zelenoj ekonomiji u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih projektom

by | mar 7, 2024

OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU USLUGA

Referentni broj: PDT BOS2304-009

 “Obuke o zelenoj ekonomiji”

Naziv projekta: “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini kroz javno/privatno/civilno partnerstvo”

 LIR Civilno društvo u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za pružanje usluga – Provođenje petodnevnih obuka o zelenoj ekonomiji (u daljem tekstu obuka) u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih projektom (Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik, Vareš).

Cilj ove obuke, u skladu sa zelenom agendom koju je usvojila Evropska komisija, jeste da korisnici budu obučeni da promovišu i koriste zelenu ekonomiju, kao što je poljoprivreda, za podsticanje razvoja ruralnih područja, turizam, upravljanje otpadom i reciklaža, zaštita prirode i biodiverziteta kroz srodne ekonomske sektore. Osim toga, korisnici će dobiti znanja o upravljanju cirkularnom ekonomijom i najboljim praksama recikliranja i ponovne upotrebe ostataka sa strane proizvodnje, kao i o socijalnim preduzećima i IT industriji.  Obuka će olakšati otvaranje novih i boljih radnih mesta za korisnike Projekta sa inkluzivnom zelenom agendom, a učesnici će naučiti da uključe zelenu ekonomiju u svoj poslovni plan gdje je to moguće.

Takođe, na kraju petodnevne obuke, učesnici će moći da razumiju šta su zeleni poslovi, da shvate veze između životne sredine, privrede i društva i zašto su zeleni poslovi ključni za promovisanje održivog razvoja. Učesnici obuke će naučiti da pronađu informacije o finansiranju zelenih preduzeća  i nauče o društvenim uticajima i uticajima na zapošljavanje.

Dodatni kriterijumi za odabir ponuđača će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji koja će biti naknadno dostavljena zainteresovanim stranama.

Pojedinci i kompanije zainteresovani za prijavu treba da dostave svoju biografiju (CV) i motivaciono pismo, elektronskim putem na email adresu: maja.katic@lircd.org  i  zoran.basic@lircd.org.

Rok za podnošenje prijave za gore navedene usluge je produžen do četvrtka 21.03. 2024. godine do 16:00 sati.

Samo pojedincima i kompanijama koji dostave prijavu biće dostavljena tenderska dokumentacija i poziv da učestvuju u navedenom postupku nabavke. Državni službenici i drugo osoblje javne uprave ne mogu biti angažovani kao konsultanti/ treneri.

 

 

 

Vijesti aktulenog projekta