Objavljen poziv za pružanje usluga organizacije i realizacije događaja vezano za provođenje obuka u šest gradova

by apr 10, 2024

Objavljen poziv za pružanje usluga organizacije i realizacije događaja vezano za provođenje obuka u šest gradova

by | apr 10, 2024

OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU USLUGA

Referentni broj: PDT BOS2304-010

Pružanje usluga za organizaciju i realizaciju događaja vezano za provođenje obuka u šest projektnih lokacija”

Naziv projekta: “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini kroz javno/privatno/civilno partnerstvo”

LIR Civilno društvo u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za pružanje usluga organizacije i realizacije događaja vezano za provođenje obuka u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih projektom (Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik, Vareš).

Pružanje gore navedene usluge obuhvata obezbjeđivanje adekvatnih lokacija sa pretećom opremom za održavanje obuka, obezbjeđivanje smještaja, keteringa kao i ostalih pratećih aktivnosti u cilju podrške proveđenju obuka (o upravljanju poslovanjem i zelenoj ekonomiji).

Detaljnije informacije o traženim uslugama kao i kriterijumi za odabir ponuđača će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji koja će biti naknadno dostavljena zainteresovanim stranama.

Zainteresovane kompanije treba da dostave prijavu u vidu motivacionog pisma, elektronskim putem na e-mail adresu: maja.katic@lircd.org  i  zoran.basic@lircd.org.

Rok za podnošenje prijave za gore navedene usluge je 17.04. 2024. godine do 16:00 sati.

Samo kompanijama koji dostave prijavu biće dostavljena tenderska dokumentacija i poziv da učestvuju u navedenom postupku nabavke.

 

 

 

 

Vijesti aktulenog projekta