Obavještenje za nabavku usluga

by maj 22, 2024

Obavještenje za nabavku usluga

by | maj 22, 2024

Referentni broj: PDT BOS2304-011
“ Pružanje usluga provođenja obuka stručnog osposobljavanja i karijernog savjetovanja”
Naziv projekta: “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini kroz javno/privatno/civilno partnerstvo”
LIR Civilno društvo u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za pravna lica (agencije/ustanove/zavode) za pružanje usluga provođenja obuka stručnog osposobljavanja i karijernog savjeovanja u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih Projektom (Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik, Vareš).
Pružanje gore navedenih usluga obuhvata pripremu i provođenje obuka stručnog osposobljavanja i karijernog savjetovanja za odabrane kandidate u šest gradova/opština/općina u Bosni i Hercegovini.
Detaljnije informacije o traženim uslugama kao i kriterijumi za odabir ponuđača će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji koja će biti naknadno dostavljena zainteresovanim stranama.
Učešće u ovom procesu nabavke usluga je otvoreno za sva registrovana pravna lica ovlaštena / akreditovana od strane nadležnog ministarstva za provođenje navedenih obuka i izdavanje odogovarajućih certifikata / uvjerenja nakon završetka obuke.
Pravna lica zainteresovana za učešće u procesu nabavke usluga treba da dostave: motivaciono pismo, spisak obuka stručnog osposobljavanja koje mogu organizovati, u kojim od navedenih gradova /opština/općina mogu vršiti obuku, kao i dokaz da su ovlašteni od strane nadležnog ministarstva za vršenje obuka i izdavanje certifikata/uvjerenja (u RS ili FBiH).
Tražene dokumente dostaviti elektronskim putem na e-mail adrese: maja.katic@lircd.org i  zoran.basic@lircd.org.
Rok za podnošenje prijave za gore navedene usluge je 07.06.2024. godine do 16:00 sati.
Samo pravnim licima koji dostave prijavu biće dostavljena tenderska dokumentacija i poziv da učestvuju u navedenom postupku nabavke.

Vijesti aktulenog projekta