Konačna lista kandidata u okviru Javnog poziva za samozapošljavanje u Goraždu

by jun 6, 2024

Konačna lista kandidata u okviru Javnog poziva za samozapošljavanje u Goraždu

by | jun 6, 2024

U Goraždu je završen proces odabira kandidata koji će učestvovati na obuci o upravljanju poslovanjem i zelenoj ekonomiji, a u okviru Javnog poziva za samozapošljavanje korisnika.

U okviru ovog poziva, odabrani pojedinci će dobiti podršku kroz poslovnu obuku za pokretanje novog ili unapređenje ranije započetog biznisa. Od odabranih kandidata, 15 će dobiti materijalni grant prema vlastitom poslovnom planu.

Konačna rang lista kandidata nalazi se na ovom LINKU.

Ovaj poziv za zapošljavanje je objavljen u okviru projekta „Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“ koji je finansiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj  – BMZ. Nosilac projekta je ASB SEE, implementacioni partner LIR CD, a implementira se u saradnji sa lokalnim zajednicama Goražde, Trebinje, Zavidovići, Teslić, Travnik i Vareš.

 

 

 

Vijesti aktulenog projekta