O nama

KO SMO I ČIME SE BAVIMO?

LIR Civilno društvo je osnovano 13.12.2012 godine u Banja Luci kao udruženje građana. LIR Civilno društvo je nasljednik Lokalne inicijative razvoja (LIR) koja je osnovana 4.6.2003 godine u Banja Luci. Prenos referenci, ovlaštenja, prava i vlasništva Lokalne inicijative razvoja na LIR Civilno društvo se vrši iz razloga transformacije Lokalne inicijative razvoja i formalnog prenosa upravljanja projektima na LIR Civilno društvo kao nasljednika. LIR Civilno društvo može da koristi reference provedenih projekta u svom daljem radu kao svoje reference.

Udruženje građana LIR Civilno društvo, skraćenica LIR CD, (LIR CIVIL SOCIETY) je nevladina, neprofitabilna, nepolitična i humanitrana organizacija, kvalifikovana da radi na različitim aspektima razvoja civilnog društva, ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. LIR CD ima dugogodišnje iskustvo u identifikaciji, projektovanju i sprovođenju integrisanih i razvojnih projekata finansiranih od strane Evropske Unije i drugih finansijera (UNDP, REC, CCI, SNV, IFC, lokalne institucije). LIR CD saradnici posjeduju veliko iskustvo u razvoju civilnog društva i poslovnom razvoju uključujući rad sa ugroženim kategorijama stanovništva, implementaciji projekata upravljanja otpadom i zaštitom životne sredine, sprovođenju empirijskih istraživanja, analizire politika i procesa i edukacije. Znanja koje posjeduju u gore navedenim oblastima su usklađeni sa standardima, regulativama i direktivama Evropske Unije. LIR CD posjeduje dugogodišnje iskustvo u kreiranju i realizovanju edukativnih programa/aktivnosti koji uključuju provođenje radionica, seminara, okruglih stolova, treninga iz raznih oblasti, javne kampanje, izrada promotivnog materijala, izrada studija i stategija. LIR CD geografski djeluje na području cijele Bosne i Hercegovina i implementira projekte na regionalnom nivou (Srbija, Hrvatska, Crna Gora). LIR I LIR CD su dosad implementirali 30 projekata iz raznih sektora: civilno društvo, ekonomski razvoj, zaštita okoline i energetska efikasnost.

Misija i vizija

MISIJA LIR Civilnog društva je da doprinese inkluzivnom i održivom razvoju Bosne i Hercegovine.

LIR Civilno društvo svojim angažovanjem želi da doprinese da politike i programi socio-ekonomskog razvoja budu adekvatni i djelotvorni, kao i da različiti društveni akteri iz javnog, privatnog i civilnog sektora što efikasnije doprinesu razvoju na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

VIZIJA LIR Civilno društvo je najbolji instrument koji građani i poslovna udruženja, nevladine organizacije mogu da koriste za unapređenje ekonomskog i socijalnog okruženja.

LIR Civilno društvo svojim angažovanjem želi da doprinese da politike i programi socio-ekonomskog razvoja budu adekvatni i djelotvorni, kao i da različiti društveni akteri iz javnog, privatnog i civilnog sektora što efikasnije doprinesu razvoju na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

MISIJA

LIR Civilnog društva je da doprinese inkluzivnom i održivom razvoju Bosne i Hercegovine.

VIZIJA

LIR Civilno društvo je najbolji instrument koji građani i poslovna udruženja, nevladine organizacije mogu da koriste za unapređenje ekonomskog i socijalnog okruženja.

Oblasti djelovanja

 • Socijalna inkluzija
 • Osnivanje i jačanje mreža na lokalnom i regionalnom nivou
 • Socijalno preduzetništvo
 • Podrška i jačanje nevladinog sektora i koordinacija sa nevladinim sektorom u inostranstvu
 • Sprovođenje javnih kampanja, zagovaranje i istraživanje
 • Zaštita ljudskih prava
 • Demokratizacija i razvoj civilnog društva
 • Podizanje opšteg nivoa znanja i zdravstveno-socijalne kulture stanovništva
 • Pružanje potrebne pomoći izbjeglim i raseljenim licima i ostalim ugroženim kategorijama stanovništva
 • Psiho-socijalne aktivnosti
 • Rad sa posebnim kategorijama stanovništva (osobe sa invaliditetom)
 • Savjetodavni rad sa omladinom i adolescentima
 • Pomoć pri zapošljavanju omladine i ugrožene kategorije stanovništva
 • Aktivnosti u poboljšanju obrazovnog sistema i edukativnih metoda
 • Izrade strategija, akcionih planova, organizacija seminara, okruglih stolova, konferencija, treninga i drugih vidova edukacije
 • Savjetodavna pomoć u oblasti pripreme i implementacije razvojnih i drugih projekata
 • Kreiranje i koordinacija projekata
 • Savjetovanje i provođenje projekata iz oblasti agribiznisa, turizma, poljoprivrede i razvoj malih i srednjih preduzeća
 • Razvoj partnerstva javnog i privatnog sektora
 • Klasterske inicijative
 • Lokalni i regionalni ekonomski razvoj
 • Savjetovanje u izradi biznis planova, poslovanju i dobijanju grantova
 • Uspostavljanje i razmjena saradnje sa razvojnim agencijama, humanitarnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu
 • Kreiranje, savjetovanje i koordinacija projekta za unapređenje kvaliteta života stanovništva i zaštite životne sredine i upravljanje otpadom