Regionalna ministarska konferencija 6. novembra u Beogradu

by okt 29, 2018Vijesti0 comments

Regionalna ministarska konferencija 6. novembra u Beogradu

by | okt 29, 2018

Regionalna ministarska konferencija sa temom “U procesu evropskih integracija nikoga ne ostavljamo” održaće se 6. novembra u Beogradu u okviru “Inicijative socijalne dimenzije” (SDI).

Konferencija će okupiti ministre zadužene za socijalnu politiku Zapadnog Balkana, regionalna civilna društva i medije, kao i predstavnike institucija EU i diplomatskog kora. Ovaj događaj ima za cilj da unaprijedi dijalog između svih aktera o neophodnosti socijalne dimenzije EU integracija za zemlje Zapadnog Balkana te da pokrene unapređenje socijalnih politika i politika zapošljavanja.

Na konferenciji je planirano i potpisivanje Deklaracije o unapređenju socijalne politike na Zapadnom Balkanu.

“Inicijativu socijalne dimanzije” pokreće Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) u saradnji sa grupom članova Evropskog parlamenta, a u koordinaciji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkim i socijalnim poslovima Republike Srbije.

 

Najnovije vijesti