Publications

Final Annual Briefing 2021
GODIŠNJA RAZMJENA INFORMACIJAv POBOLJSANJE KVALITETA STANDARDA
Studija inovativnih slučaja – Bosna I Hercegovina
Regional Brochure Of Innovative Case Studies
Analiza nedostataka u ostvarivanju ljudskih prava vulnerabilnih grupa djece
Studija slučaja: “Program prevencije vršnjačkog nasilja u prigradskim naseljima Grada Mostara ”
INOVATIVNI PRISTUPI U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA DJECE KOJA SU UKLJUČENA U ŽIVOT I/ILI RAD NA ULICI I DJECI U RIZIKU
INOVATIVNI PRISTUPI U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA DJECE ROMA
Vodič za upućivanje i pružanje socijalnih usluga migrantima u Bosni i Hercegovini
Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga soc. zaštite na Zapadnom Balkanu