Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece

Glavni aplikant: LIR Civilno društvo (LIR CD) – Ko-aplikant: Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB) Period implementacije: januar 2019.- oktobar 2020. Projektni iznos: 192,507 EUR Geografsko područje: Bosna i Hercegovina Opšti cilj: Podrška demokratiji...