Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa

Naziv projekta: Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa Vodeći aplikant: LIR civilno društvo (LIR CD) Kralja Petra II br. 9, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina Telefon/Fax: +387 65 538 216, 051 926 260 Kontakt osoba: Biljana Zgonjanin,...