Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa

Naziv projekta: Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa Vodeći aplikant: LIR civilno društvo (LIR CD) Kralja Petra II br. 9, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina Telefon/Fax: +387 65 538 216, 051 926 260 Kontakt osoba: Biljana Zgonjanin,...

Inicijativa za socijalnu dimenziju za Zapadni Balkan (SDI)

Period implementacije: avgust 2018.- decembar 2020.Projektni iznos: 200.000 EUR Glavni aplikant i partneri: Inicijativu za socijalnu dimenziju direktno provode kancelarije ASB SEE u BiH, Srbiji i na Kosovu uz podršku lokalnih partnerskih organizacija (LIR CD BiH,...