Inicijativa za socijalnu dimenziju za Zapadni Balkan (SDI)

Period implementacije: avgust 2018.- decembar 2020.Projektni iznos: 200.000 EUR Glavni aplikant i partneri: Inicijativu za socijalnu dimenziju direktno provode kancelarije ASB SEE u BiH, Srbiji i na Kosovu uz podršku lokalnih partnerskih organizacija (LIR CD BiH,...

Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece

Glavni aplikant: LIR Civilno društvo (LIR CD) – Ko-aplikant: Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB) Period implementacije: januar 2019.- oktobar 2020. Projektni iznos: 192,507 EUR Geografsko područje: Bosna i Hercegovina Opšti cilj: Podrška demokratiji...