Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka

by mar 15, 2019Vijesti, Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka

by | mar 15, 2019

Jedna od članica IRIS mreže sa najdužim stažom i iskustvom u polju svog djelovanja je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. Ova dobrovoljna, humanitarna, društvena, nevladina, nestranačka, neprofitabilna  i multietnička organizacija osnovana je još 1967. godine na inicijativu roditelja i stručnjaka. Okuplja lica u stanju intelektualnih teškoća svih kategorija i svih uzrasta. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i trenutno je registrovano 370 korisnika  (lako, umjereno, teže i teško zaostalih), što sa članovima njihovih porodica čini preko 1400 članova.

Prezentacija prvog dječijeg izvještaja o poštovanju Konvencije o pravima djeteta u kojem učestvuju i djeca sa invaliditetom

Ciljevi

Ciljevi organizacije su: organizovano i zajedničko djelovanje prema lokalnim organima vlasti , te na zakonodavnu  i izvršnu  vlast  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine; promocija socijalnog modela zbrinjavanja djece i lica sa intelektualnim teškoćama; nadgledanje i analiza postojeće zakonske regulative i njeno sprovođenje u zaštiti djece i lica  sa ovom vrstom invalidnosti.

«Zalažemo se za harmonizaciju zakona i usklađenost sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom  naprednije zakonodavstvo, kao i poštovanje svih usvojenih strategija i ratifikovanih međunarodnih dokumenata (konvencija i deklaracija) od strane države. Takođe, organizacija se zalaže za socijalni model zbrinjavanja djece i lica sa intelektualnim teškoćama kroz razvoj mješovitog sistema usluga lociranih u lokalnoj zajednici te unapređenje kvalitete života ove kategorije lica», navode iz Udruženja.

Uskraćena prava

Osobama sa intelektualnim teškoćama uskraćena su neka od osnovnih ljudskih prava poput  prava na život u porodici; prava na odlučivanje o svom životu; prava na produktivan rad i zapošljavanje; prava na život u blizini svoje porodice; prava na nasljeđe i na kraju prava na ekonomsku sigurnost i određeni standard života.

Problemi sa kojim se suočavaju zajedno sa svojim porodicama su višestruki, počevši od tradicionalnog pristupa u rehabilitaciji, socijalne izolacije i nedostatka socijalnih kontakata, nedovoljno razvijene stručne službe podrške. Takođe, socijalni status većine porodica je ispod minimuma egzistencije, često je veliki broj roditelja nezaposlen i sa socijalnim primanjima, a jedan broj djece i lica  je bez roditelja (jednog ili oba), djeca palih boraca i slično.

Izrada didaktičkih materijala

Udruženje je nizalo uspjehe, ali je bilo i teških momenata. Posebno izdvajaju problem prostora za rad, koji su dobili prije dvije godine nakon sastanka s gradonačelnikom. Drugi veliki problem s kojim se suočavaju je nedostatak finansija za rad.

«Drugi problem je bio vezan za finasiranje  rada  Udruženja i usluge dnevnog zbrinjavanja. U jednom momentu, 2010-2011 godine bili smo pred zatvaranjem i usluge i Udruženja. Tada  nam je Administrativna služba grada  rekla da zbog svjetske krize nemaju čime da nas finasiraju, a usluga je tada bila samo prošireno pravo lokalne zajednice i nije se nalazila u Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.  Obraćali smo se svima za pomoć, a stigla  nam je  na kraju od NATO pakta, koji su nam, vidjevši  šta radimo i s kim radimo, osim finasijske podrške uručili  i medalju za nesebičan doprinos u humanitarnom radu», navode iz organizacije.

Brojne aktivnosti kroz zajednički rad

Borili su se i sa administracijom, pa im je problem predstavljalo i dobijanje rješenja od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za rad usluge dnevnog zbrinjavanja. Prepiska s ministarstvom je trajala tri godine i na kraju su dobili i rješenje.

«Danas smo prepoznati od lokalne zajednice i ostalih institucija kao neko ko radi za dobrobit lica sa intelektualnim teškoćama, njihovih porodica i zajednice. Često nas konsultuju kod izrade strategija i akcionih planova koji se tiču osoba sa invaliditetom, a u 2018.godini uključeni smo i u izradu  Strategije razvoja grada Banja Luka 2018-2027», ističu u Udruženju.

Brojne projekte realizuju sa mrežom organizacija ili u partnerstvu sa nekim organizacijama. Njima je članstvo u IRIS mreži, kako navode, izuzetno važno.

«Članstvo u IRIS mreži je važno zbog razvoja kapaciteta organizacije, pomoći pri pisanju i realizacije projekata, a  mreža nam omogućuje razmjenu iskustava sa drugim organizacijama koje se bave sličnim radom u našoj državi i regionu. Sama Iris mreža ima kapacitete za razvoj politika, strategija i akcionih planova vezanih za socijalnu zaštitu i slično.  Kroz mrežu možemo da regionalno djelujemo i širimo kontakte sa evropskim organizacijama, a imamo i lakši pristup organima vlasti «, zaključuju u Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka.

O brojnim uspjesima i priznanjima Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka možete pročitati ovdje.

Najnovije vijesti