Predstavljamo članice IRIS mreže: Asocijacija za razvoj LEDA

by aug 30, 2019Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Asocijacija za razvoj LEDA

by | aug 30, 2019

Udruženje Asocijacija za razvoj LEDA sa sjedištem u Zenici je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano inicijativom grupe građana 2006. godine. Programe i projekte realizuju širom Bosne i Hercegovine, a u svojim aktivnostima i procesima posvećeni su socijalnom i ekonomskom razvoju, čime, kako ponosno ističu, doprinose ukupnoj stabilnosti zemlje, te promociji i održivosti mira.

“Udruženje Asocijacija za razvoj LEDA ima viziju društva u kojem svaki pojedinac živi život dostojan čovjeka i prepoznati smo kao pokretači svih akcija koji doprinose socijalnom uključivanju ranjivih kategorija. Naša misija je kreiranje što povoljnije socijalne i ekonomske klime u društvu kroz obrazovanje, zapošljavanje, savjetovanje i individualan pristup ranjivim kategorijama, poštujući svakog pojedinca bez obzira na spolnu, rasnu ili etničku pripadnost“, ističu u ovoj Asocijaciji.

Osnovni ciljevi na koje djeluju putem projekata su: zaštita ljudskih prava i prava manjina, organizacija i realizacija radionica i seminara iz domena djelatnosti organizacije, razmjena iskustava sa udruženjima, asocijacijama i drugim nevladinim organizacijama koje obavljaju iste ili slične djelatnosti u zemlji i inostranstvu.

“Najveći uspjeh u našem dosadašnjem radu je kontinuiranost. Naime, od dana osnivanja do danas radimo bez prekida, realizirajući projekte manjeg ili većeg obima. Kada je riječ o problemima, najčešće se suočavamo sa problemom zadržavanja obučenog i kvalifikovanog osoblja. Zbog sve manjih sredstava donatora, posebno za plaćanje osoblja, često smo primorani otpustiti osoblje koje ima iskustva, entuzijazma i stručnosti (zbog završetka projekta)“, kažu u Asocijaciji.

Za njih je umrežavanje važno radi razmjene iskustva, jačanja kapaciteta pojedinaca i organizacije u cilju bolje podrške korisnicima.

„IRIS mreža je nova mreža kojoj smo se priključili. Budući da se mreža bavi djecom, a naše djelovanje je vezano za obrazovanje djece sa fokusom na ranjive kategorije, mišljenja smo da možemo ojačati kako individualne kapacitete, tako i kapacitete organizacije. Do sada smo priliku učestovati u značajnom treningu- Akademija ljudskih prava (organizovana u Trebinju). Za nas je posebno značajno biti u toku sa zakonskom legislativom o socijalnim i ljudskim pravima djece i sistemu dječije zaštite u BiH. Takođe, bilo nam je značajno dobiti informacije iz oblasti direktive EU iz ove oblasti“, ističu  u LEDI i zaključuju:

„Nadamo se da ćemo s vremenom biti u prilici zajedno aplicirati sa nekom organizacijom iz IRIS mreže na projektu iz domena u kojima djelujemo“.

 

Najnovije vijesti