Poziv za konsultante za razmjenu iskustva i dobre prakse u oblasti pružanja socijalnih usluga

by mar 1, 2022Vijesti0 comments

Poziv za konsultante za razmjenu iskustva i dobre prakse u oblasti pružanja socijalnih usluga

by | mar 1, 2022

Izvor naslovne fotografije: https://businessconsultancy.al/

LIR CD u saradnji sa ASB-om objavljuje Poziv za konsultante za razmjenu iskustva i dobre prakse u oblasti pružanja socijalnih usluga koji će sprovoditi skup razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u okviru projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva”.


Poziv će biti otvoren tokom trajanja projekta, tj. do oktobra 2023. godine.

Cilj je unaprijediti razmjenu znanja između: a) OCD pružaoca socijalnih usluga (IRIS mreža, socijalna preduzeća u razvoju), b) Korisnika politika: Vladinih institucija odgovornih za sprovođenje politika socijalne zaštite u BiH i SDI opštinama direktno uključenim u javno-civilno partnerstvo u sektoru razvoja socijalnih usluga među ključnim korisnicima u kategoriji lokalnih vlasti i drugih javnih institucija uključenih u sprovođenje politika socijalne zaštite i socijalnih preduzeća, c) Socijalno ugroženih grupa (stari ljudi, OSI, žene žrtve nasilja, mladi u riziku, migranti/Romi/ugrožena populacija) – Korisnika socijalnih usluga kako bi se podržala usmjerena razmjena među stručnim licima.

Odgovornost konsultanta će biti da pruže pisane izvještaje i pripreme prezentacije koje sadrže sve relevantne informacije kao dio procesa razmjene iskustava, znanja i dobre prakse. Ukupno, konsultanti će razviti 6 nezavisnih izvještaja o razmjeni iskustava, znanja i dobre prakse (1 izvještaj po ciljnoj grupi: Stari, OSI, Djeca i mladi u riziku, Žene žrtve porodičnog nasilja i Romi/Migranti/IDP/EVI) i jedan izvještaj o koristima i mogućnostima socijalnog preduzetništva u podršci socijalno ugroženim grupama.

Članovi OCD-a, IRIS-a i drugi kvalifikovani recenzenti mogu se prijaviti slanjem svojih CV-eva i motivacionih pisama na e-mail: biljana.zgonjanin@lircd.org

Najnovije vijesti