Poziv za dostavljanje prijedloga projekata organizacijama civilnog društava, zaštitnicima ljudskih prava i pružaocima socijalnih usluga

by jan 9, 2024Vijesti0 comments

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata organizacijama civilnog društava, zaštitnicima ljudskih prava i pružaocima socijalnih usluga

by | jan 9, 2024

Izvor fotografije: www.ngoregistration.org

U sklopu projekta “Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa” koji implementiraju LIR Civilno društvo (LIR CD) i Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB), uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljujemo Poziv za dostavljanje prijedloga projekata organizacijama civilnog društva- zaštitnicima ljudskih prava/pružalaocima socijalnih usluga- Finansijska podrška OCD koje razvijaju usluge u zajednici zasnovane na ljudskim pravima i inicijative za zagovaranje.

Rok za predaju prijedloga projekata je 09.02.2024. godine do 17h na e-mail adrese i sanela.sorguc@asb-see.org i jelenakupresanin@yahoo.com

Aplikaciona forma je dostupna na ovom LINKU.

Budžet je dostupan na ovom LINKU.

Vodič za aplikatne je dostupan na ovom LINKU.

Najnovije vijesti