Poziv: Konsultanti za mentorstvo

by feb 21, 2019Vijesti0 comments

Poziv: Konsultanti za mentorstvo

by | feb 21, 2019

Objavljen je poziv za konsultante za mentorstvo:  pomoć organizacijama civilnog društva u procesu licenciranja za pružanje socijalnih usluga (ispunjavanje standarda kvaliteta) i mentorstvo u strateškom razvoju OCD za razvoj socijalnih usluga.

Zainteresovani kandidati dobiće tendersku dokumentacija zahtjevom na e-mail lircd@blic.net.

Više detalja o pozivu, možete pronaći ovdje

Najnovije vijesti