Potpisana Ministarska deklaracija u okviru Inicijative za Socijalnu Dimenziju EU integracija

by nov 7, 2018Vijesti0 comments

Potpisana Ministarska deklaracija u okviru Inicijative za Socijalnu Dimenziju EU integracija

by | nov 7, 2018

Predstavnici LIR CD u Beogradu sa delegacijom BiH

U utorak 6. novembra, u Palati Srbija, održana je konferencija Ne ostavljajući nikoga iza, u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju EU integracija (SDI). Konferencija je jedinstven događaj koji je po prvi put, posle dugo vremena, okupio sve ministre zadužene za socijalnu politiku iz čitavog regiona Zapadnog Balkana. U okviru konferencije potpisana je i Ministarska deklaracija o zajedničkom zalaganju za unapređenje socijalne politike na Zapadnom Balkanu.

U okviru konferencije prisutni su imali priliku da se upoznaju sa radom IRIS mreže

Zemlje zapadnog Balkana već više od jedne decenije korisnici su razvojnih fondova EU. Ipak, region Zapadnog Balkana, i dalje se bori sa socijalnim rizicima povezanim sa siromaštvom, nejednakošću prihoda, nezaposlenošću i drugim oblicima socijalne isključenosti.

Inicijativa za socijalnu dimenziju započela je u avgustu 2018. godine sa ciljem poboljšanja socijalnih i politika zapošljavanja zemalja Zapadnog Balkana. Ova regionalna inicijativa je rezultat 25 godina dugog humanitarnog rada ASB-a u ovoj oblasti i identifikacije zajedničkih potencijala i prepreka za društveni prosperitet i dobrobit građana ovih zemalja na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Ministri koji se bave socijalnom politikom na Zapadnom Balkanu potpisali su deklaraciju kojom se obavezuju da će „zajednički delovati kako bi se kvalitet svakodnevnog života građana Zapadnog Balkana približio kvalitetu života građana koji žive u zemljama  Evropske unije“.

Osim potpisivanje deklaracije, u okviru SDI biće razvijeno do 180 ideja socijalnih projekata koji se mogu finansirati i implementirati u 6 zemalja Zapadnog Balkana.

Konferenciju je organizovala nemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland eV (ASB) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici civilnog društva iz regiona, predstavnici institucija EU i nacionalnih institucija i diplomatskog kora.  Članice IRIS mreže imale su priliku da aktivno doprinesu i učine da se na konferenciji čuje i glas civilnog društva.

U okviru konferencije prisutni su imali priliku da se upoznaju sa radom IRIS mreže i zalaganjima njenih članica na regionalnom nivou, kao i na lokalu u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji. U okviru panela EU – Socijalna perspekitva, naša programska koordinatorka Jelena Anđelić, obratila se prisutnima i podsetila na efikasnost i fleksibilnost kojima organizacije civilnog društva mogu doprineti da implementacija ove i sličnih inicijativa budu orijentisane i pruže odgovor na direktne potrebe krajnjih korisnika.

Najnovije vijesti