Održani inicijalni sastanci Odbora za socio-ekonomski razvoj u opštinama Teslić i Trebinje

by nov 21, 2023

Održani inicijalni sastanci Odbora za socio-ekonomski razvoj u opštinama Teslić i Trebinje

by | nov 21, 2023

U okviru projekta „Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“, predstavnici LIR civilno društvo i ASB South East Europe su održali inicijalni sastanak Odbora za socio-ekonomski razvoj u opštinama Teslić i Trebinje.

Na ovim sastancima se, između ostalog, razgovaralo o aktivnostima na sprovođenju analize tržišta, što predstavlja jednu od komponenti navedenog projekta kad je riječ o zapošljavanju socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Opština Teslić i Opština Trebinje su dvije od šest partnerskih lokalnih samouprava na projektu čiji je cilj doprinijeti održivom lokalnom socio-ekonomskom razvoju i integraciji ranjivih pojedinaca u BiH, posebno žena i mladih. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

 

Vijesti aktulenog projekta