Javni poziv za obuke stručnog osposobljavanja u Travniku

by jul 4, 2024

Javni poziv za obuke stručnog osposobljavanja u Travniku

by | jul 4, 2024

U okviru ovog javnog poziva, 40 pojedinaca ce dobiti podršku kroz proces stručnog osposobljavanja od kojih će 15 dobiti pravo na zaposlenje u lokalnim privrednim subjektima. Preostalih 25 kandidata će dobiti certifikate/uvjeranja  o stručnom osposobljavanju od akreditovanog centra/agencije za obuku.

Ovim pozivom obuhvaćene su sljedeće kategorije:

  • žene koje su dugotrajno nezaposlene (dugoročnom nezaposlenošću smatra se nezaposlenost duža od godinu dana); nezaposlene žene s niskim stepenom obrazovanja; mlade žene (koje po prvi put traže posao ); (samohrane) majke;žene samostalne preduzetnice; žene iz ruralnih područja; žene sa invaliditetom, ostale ugrožene grupe žena.
  • mladi od 18 do 30 godina starosti, bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i pol; mladi korisnici sistema socijalne zaštite; mladi bez roditeljskog staranja.

Više detalja o ovom pozivu dostupno je na LINKU.
Prijavni obrazac je dostupan na ovom LINKU.

Vijesti aktulenog projekta