Socijalna politika biće ključni dio integracijskog procesa BiH u EU

by maj 22, 2019Vijesti0 comments

Socijalna politika biće ključni dio integracijskog procesa BiH u EU

by | maj 22, 2019

Socijalna politika biće ključni dio integracijskog procesa Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, istaknuto je na konferenciji “Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija” koja je održana  u Sarajevu. Ovaj događaj je organizovala njemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) za jugoistočnu Evropu s lokalnim partnerom LIR Civilno društvo, a zajedno s federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS-a.

Glavne teme o kojima se govorilo su bile vezane za socio-ekonomsku perspektivu u BiH, gdje su ministar rada i socijalne politike u Vladi FBiH Vesko Drljača i ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Alen Šeranić govorili o stanju u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača naveo je da je riječ o značajnom regionalnom projektu u okviru kojeg je potrebno riješiti brojna pitanja ranjivih društvenih grupa poput osoba s invaliditetom i starijih ljudi.

“Radi se o jednom projektu koji je regionalnog karaktera i želimo kroz njega unaprijediti socijalnu politiku u zemljama zapadnog Balkana. Naime, radi se o državama koje imaju približno istu tradiciju, historiju i isti nivo ekonomskog i socijalnog razvoja te koje muče isti problemi. Želimo da na jedan sistematičan način približimo sisteme socijalne politike. Radi se o jednom značajnom projektu u kojem je potrebno urediti i brojna pitanja pogotovo osoba koje su socijalno ugrožene, osobe s invaliditetom u kojem moramo svi učestvovati kako vladin tako i nevladin sektor”, rekao je Drljača.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić je naveo da je ova konferencija prvenstveno vezana za lokalne zajednice, te da su tu kapaciteti koje treba najviše i najbolje da razvijamo, jer su oni ti koji u skladu sa zakonom implementiraju određene odluke koje se tiču pitanja socijalne zaštite i oni su ti koji prvi mogu da odgovore na njihove potrebe.

“Iz tog razloga učešćem na  konferenciji predstavnici iz različitih institucija doprinijet će da razmijenimo kvalitetno naše ideje, da planiramo i kako da u budućnosti poboljšamo ono što nam je sada i najslabija karika, a to je praćenje evaluacije određenih politika i određenih rezultata koje smo do sada imali, te da institucionalno i organizaciono taj segment unaprijedimo”, kazao je Šeranić.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunnar Wigemark rekao je da moraju postojati sistemska rješenja za pomoć svim ranjivim društvenim grupama.

“Evropska unija u BiH već provodi nekoliko programa iz te oblasti poput prevencije nasilja nad djecom, podrške djeci s poteškoćama u razvoju, te uspostavljanju sistemskih rješenja za druge ranjive grupe, poput starijih ljudi”, dodao je Wigemark. Pojasnio je da je za uspostavljanje sistemskih rješenja potrebno poboljšati kompletan sistem u smislu boljih zakoskih rješenja, ali i povećanja sredstava u budžetu za te namjene kojih trenutno nema dovoljno.

Konferencija je okupila stotinu učesnika, uključujući predstavnike Evropskog parlamenta, Delegacije EU i Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini, predstavnike resornih ministarstava socijalne politike i zaštite, direktore regionalnih i lokalnih nevladinih organizacija, predstavnike općina koje razvijaju programe, kao i članice IRIS mreže.

Najnovije vijesti